PHU SAFEX
ul. Potasowa 6
81-154 Gdynia

e-mail: sklep@plandeki24.pl
tel.: +48 58 5858 699

x szybki kontakt

Regulamin

Informacje o Firmie

1. Sklep internetowy działający pod adresem Plandeki24.pl prowadzony jest przez:
PHU SAFEX
ul. Potasowa 6
80-110 Gdynia
NIP: 586-104-21-49


2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową.

3. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym Plandeki24.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer w wersji wyższej bądź równej 6.0, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub kompatybilna) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.


Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu Plandeki24.pl, są przetwarzane przez PHU SAFEX
Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
- realizacji umowy,
- jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep Plandeki24.pl.

2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie /moje_konto, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

4. Zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami), zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych.


Oferta – opisy, zdjęcia i ceny

1. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu (np. ze względu na wprowadzenie nowego opakowania). Nie zmienia to jednak nigdy właściwości produktów, a wszelkie wynikłe niezgodności firma PHU SAFEX będzie indywidualnie wyjaśniała z klientem.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie plandeki24.pl są wolne od wad i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. W wyjątkowych przypadkach, przy wyraźnym zaznaczeniu tego w nazwie i/lub opisie produktu, oferować możemy towary używane lub z ekspozycji.

4. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie Plandeki24.pl wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy. Ceny w siedzibie sklepu mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

5. W przypadku przekierowania klienta na stronę sklepu internetowego za pośrednictwem stron internetowych porównujących ceny towarów, cena podana przy towarze jest ceną promocyjną.

6. Podawane ceny produktów to ceny brutto lub zarówno cena brutto i cena netto. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie Plandeki24.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN). Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.


Zamówienia

1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę Plandeki24.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.

2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

3. Sklep Plandeki24.pl dołoży wszelkich starach, aby towary prezentowane na stronie sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego, a w przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i wraz z Kupującym uzgodni dalsze czynności (np. zwrot poniesionych kosztów, wybór innego towaru, realizacja zamówienia cząstkowego).

4. W przypadku chęci odbioru osobistego, złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową przez klienta działającego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

5. W przypadku chęci odbioru osobistego, prosimy poczekać na e-mail z informacją zwrotną o fakcie przygotowania zarezerwowanego towaru do odbioru.

6. Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę 3 000 PLN:
- i klient zawiera umowę jako przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania przelewem płatności całej kwoty wskazanej w potwierdzonym jako przyjęte do realizacji zamówieniu.
- i klient nie dokonuje zakupu w ramach lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaliczki w wysokości stanowiącej różnicę między wartością przyjętego do realizacji zamówienia a kwotą 3 000 PLN.

7. Zamówienia w sklepie internetowym Plandeki24.pl można złożyć  w jeden z następujących sposobów:
- poprzez mechanizmy (koszyk) na stronie sklepu internetowego Plandeki24.pl
- pocztą elektroniczną pod adresem sklep@plandeki24.pl

  • telefonicznie pod numerem:
  • (+48) 58 5858 699


Dostawa

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym Plandeki24.pl dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Schenker
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
- czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
- czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Standardowe koszty wysyłki to:


Dla paczek do max 31,5kg

Kurier (przedpłata) - 19,68
Kurier (pobranie) - 28,29

 wysyłka palety do 300kg- 147,60zł20*40

 

 

4. Koszt wysyłki naliczany jest w oparciu o produkty dodane do koszyka i dla niektórych towarów lub gdy zamawianych jest więcej sztuk danego towaru, może być różny od standardowych kosztów wysyłki. W momencie składania zamówienia klient jest informowany o koszcie wysyłki.

5. Typowe czasy dostawy, zależne od wybranego sposobu dostarczenia, to:
Poczta Polska – 3-5 dni roboczych od wysłania przesyłki
Poczta Polska Priorytet – 2-3 dni robocze od wysłania przesyłki
Kurier – przesyłka dostarczana jest zazwyczaj następnego dnia roboczego od wysłania przesyłki


Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

  • Przed wydaniem towaru Klientowi:

- przelew na rachunek bankowy
- kartą kredytową

  • W momencie odbioru towaru:

- gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu
- gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

2. PHU SAFEX może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez PHU SAFEX jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

3. PHU SAFEX może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez konsumenta na piśmie pod rygorem nieważności. Konsument może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez PHU SAFEX na piśmie pod rygorem nieważności.


Zwrot towaru

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączenie do paczki ze zwracanym towarem.

2. Sprzęt zwracany zgodnie z pkt. 1, nie może nosić oznak użytkowania. Zgodnie z ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:
- otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych,
- świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą.
Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży.

3. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru, a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 2, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie dokonany zwrot jego świadczeń.

4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar odesłać lub nie odbierać przesyłki.


Gwarancja i serwis

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym PHU SAFEX objęte są gwarancją producenta. Okres gwarancji producenta wynosi zazwyczaj 12 miesięcy od daty zakupu, a wszelkie ewentualne zmiany tego okresu są wyraźnie zaznaczone przy opisie danego produktu.

2. W przypadku otrzymania towaru, w którym stwierdzono wady techniczne, prosimy o kontakt w celu określenia optymalnego sposobu przeprowadzenia reklamacji.

3. W przypadku, kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna producenta, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe, z którymi klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu.

4. Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności: monitory, zestawy komputerowe, notebooki).

5. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firmą spedycyjną.

6. Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.

7. Do sprzętu powinien być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania ( z tytułu gwarancji lub niezgodności towaru z umową).

8. Do reklamowanego sprzętu prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub faktury zakupu. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie PHU SAFEX możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został zakupiony w firmie PHU SAFEX i podlega naprawie gwarancyjnej.

9. Reklamowany towar należy odesłać na adres siedziby PHU SAFEX bądź dostarczyć osobiście.

10. Jeżeli klient nie uzgodnił innych warunków ze sprzedawcą, reklamowane towary prosimy odsyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

11. Po uwzględnieniu reklamacji PHU SAFEX wyśle klientowi przesyłkę firmą spedycyjną lub będzie się kontaktował w celu uzgodnienia warunków odbioru towaru.

12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

13. Sklep ponosi odpowiedzialność za towary nowe przez 2 lata oraz za towary używane przez 1 rok od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r.
Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

14. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu PHU SAFEX jest Kierownik ds. Reklamacji.


Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym /regulamin oraz w wersji pisemnej w siedzibie PHU SAFEX

2. Kupujący zobowiązany jest do nieumieszczania na stronie sklepu internetowego Plandeki24.pl treści o charakterze bezprawnych.