PHU SAFEX
ul. Potasowa 6
81-154 Gdynia

e-mail: sklep@plandeki24.pl
tel.: +48 58 5858 699

x szybki kontakt

Baza wiedzy

 

 

 

Stabilizacja UV, czyli stopień odporności na słoneczne promieniowanie ultrafioletowe

Promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od 10 nm do 400 nm jest określane jako promieniowanie ultrafioletowe,są to fale krótsze niż promieniowanie widzialne i dłuższe niż promieniowanie rentgenowskie.

Zakres tego promieniowania jest podzielony na kilka podzakersów oznaczonych jako A, B i C

Słońce emituje ultrafiolet w zakresie UV-A, UV-B i UV-C (promieniowanie słoneczne), ale ziemska atmosfera pochłania całkowicie UV-C oraz część UV-B w warstwie ozonowej. W efekcie około 97% ultrafioletu, który dociera do powierzchni Ziemi, to UV-A.
Promieniowanie ultrafioletowe ma zasadniczy wpływ na trwałość przedmiotów uzywanych na wolnym powietrzu, a takimi przedmiotami są plandeki okryciowe polietylenowe. Większość tworzyw sztucznych pod wpływaem promieniowania UV staje się krucha i starzeje się. Następuje przyśpieszony rozpad łańcuchów polimerów, tworzywo łatwiej pęka, rozrywa się, traci przejrzystość a w końcu degraduje się całkowice i rozpada na kawłeczki pod wpływem niewielkich urazów mechanicznych - wiatru i naprężeń.
Mechanizm rozpadu jest skomplikowany i ciężko to opisać w kilku zdaniach. Małe dawki promieniowania działające w sposób stały są szczególnie szkodliwe dla tworzyw PE i PP, powodują wnikanie tlenu z powietrza do struktury tworzywa i zniszczenie wiązań w łańcuchach polimerów.

W różnych miejscach na Ziemi występuje różne obciążenie promieniami ultrafioletowymi i co za tym idzie różny czas trwania materiałów wystawionych na promieniowanie słoneczne.

Aby zmierzyć ilość energii  przypadającej na metr kwadratowy powierzchni wprowadzono jednostkę KiloLangley w skrócie "KLY" w której jest łatwo opisać ekspozycję danego miejsca na promieniowanie i odporność materiałów na tą ekspozycję.

1 kLangley = kcal/cm² = 41.84 MI/m²
1 kLangley/year = 1.33 W/m²

W warunkach polskich przyjmuje się około 80-100 Kly przypadających na jednostkę powierzchni w czasie jednego sezonu rocznego.

Oznacza to, że plandeka dla której podajemy wartość 100Kly ma po okresie jednego sezonu utrzymać swoje parametry wytrzymałościowe przynajmniej w 50% wartości początkowej.
Dla certyfikowanych plandek okres używania praktycznie jest dłuższy niż wynika to z wartości współczynnika Kly. Dla plandek nie mających w ogóle podanych wartości współczynnika KiloLangley ten okres może być ekstremalnie skrócony  - w praktyce oznacza to możliwość rozpadnięcia się plandeki po kilku miesiącach nasłonecznienia.

Różnica pomiędzy "Filtrem UV" a "odpornością na UV"

Aby zwiększyć okres ekploatacji w warunkach narażenia na promieniowanie UV do tworzywa z którego wykonana jest plandeka okryciowa dodawane są substancje stabilizujące.

Ilość tych dodatków jest mierzalna i można ją określić, jest to także dodatkowy koszt plandeki i tutaj mamy kolejny powód do stosowania nieprawdziwych opisów oferowanych plandek, różnica w koszcie wyprodukowania plandeki bez stabilizacji UV (tzw. filtrUV) i plandeki z dodatkiem stabilizującym (odporność na UV) jest powodem dla którego sprzedawcy albo nie podają w ogóle parametru Kly, albo piszą ,że "plandeka zabezpiecza przed promieniowaniem UV", co jest nadużyciem, bo choć sama plandeka (każda) będzie promieniowanie UV absorbować (filtr UV), to jednak plandeka z podanym stopniem Kly (odporność na UV) wytrzyma kilka sezonów, a ta bez dodatków zdegraduje się szybko.

W naszej ofercie znajdują się przede wszystkim plandeki stabilizowane z dodatkami zabezpieczającymi na 100, 200 i 300 Kly.
Jeśli plandeka nie ma stabilizacji , jest to u nas wyraźnie opisane.

 

Wytrzymałość plandek - legendy na temat odporności plandek PE.

Na rynku znajduje się wielu producentów i sprzedawców plandek wzajemnie ze sobą konkurujących i używających różnych technik sprzedaży. Wiele z tych technik można określić jako praktyki nierzetelne,  a nawet zaliczyć do socjotechnik sprzedaży. Świadomy klient powinien odróżnić rzetelne techniczne informacje na temat kupowanych plandek od masy sloganów i nic nie dających zwrotów, upiększeń i słownych technik mających jako jedyny cel przekazanie informacji w sposób wpływający na decyzję o zakupie plandeki u danego sprzedawcy, niekoniecznie oferującego towar poszukiwanej jakości.

Do zagrań socjotechnicznych należy zaliczyć wszelkiego rodzaju upiększenia nazwy sprzedawanych plandek nie mające odniesienia do ich realnych parametrów - np. określanie plandeki nic nie mówiącymi przymiotnikami typu "gruba", "najgrubsza" ,"srebrna", "wzmacniana" ,"super mocna" , "3 x grubsza", "mocna" Tego typu opis nie mówi nic o parametrach użytego materiału. W naszych plandekach parametry wytrzymałości , wagi tkaniny i odporności są określone w jednostkach które można zmierzyć , co za tym idzie są realne a nie pochodzą ze sfery złudzeń.

Określenia typu "wodoodporna", "mrozoodporna" "srebrna super gruba" i tym podobne są co najmniej zastanawiające, jeśli zestawimy je z parametrami technicznymi naszych plandek. Plandeki nieodporne na wodę to po prostu bzdura, tak samo jak "mrozoodporność" . Polietylen w naszych warunkach klimatycznych może być używany zimą bez pogorszenia parametrów, czyli każda plandeka polietylenowa jest odporna na temperatury do minus 20 stopni Celsjusza. Reszta przymiotników przypomina reklamę proszku do prania z tą różnicą , że mamy do czynienia z plandekami.

Pamiętajmy, wytrzymałość plandek polietylenowych zależy głównie od gramatury tkaniny, ilości nitek splotu przypadających na cal tkaniny, dodatków stabilizujących polietylen przed oddziaływaniem promieniowania słonecznego oraz sposobu laminacji tkaniny.
Sposób laminacji jest tajemnicą każdego producenta (wiąże się to z doświadczeniem i posiadanym parkiem maszynowym oraz bazą surowcową )
Z tego powodu warto zaufać firmie mającej kilka dziesięcioleci praktyki w branży bardziej , niż firmie sprowadzającej towar lat kilka i używającej do scharakteryzowania go przymiotników zamiast wartości mierzalnych w jednostkach fizycznych.

 

Rozmiary plandek - różnica pomiędzy wymiarem rzeczywistym a wymiarem "cut size"

Różnica pomiędzy rzeczywistym wymiarem plandeki a podawanym przez sprzedawców wymiarem obniżonym przez ujemną tolerancję , tzw. "cut size" polega na budowaniu arkusza plandeki z tkaniny o rozmiarze pełnym i nie wliczaniu w gotowy wyrób straty wymiaru potrzebnego na połączenie ze sobą tkaniny. I tak, używając tkaniny o szerokości 2m tracimy na każdym połączeniu przynajmniej 5do7cm oraz po 5 do 7 cm na zakładki -wzmocnienia na krawędzi. 
Efektem takiego działania jest realna strata kilku procent powierzchni, za które płacimy a ich nie otrzymujemy. Ta strata w przypadkach 5cm zgrzewu może mieć wartość nawet 10% powierzchni plandeki i jest wkalkulowana przez nieuczciwego sprzedawcę w jego biznes. 
Nasze plandeki mają wymiar rzeczywisty i jeśli ich wymiar różni się od podanego to ta różnica jest tylko wynikiem minimalnego skurczenia się lub wydłużenia tkaniny , dlatego możemy opisać nasze plandeki z dokładnością do 0,5% deklarowanego wymiaru. Jeżeli jest inaczej to wyraźnie o tym informujemy.

 Trudnopalność plandek polietylenowych

Wszystkie tworzywa sztuczne z grupy poliolefin są palne. Tworzywa te składają się wyłącznie z węgla i wodoru, różnią się jedynie długością łańcuchów cząsteczkowych. Do wytwarzania tanich plandek używa się przeważnie polietylenu o niskiej i wysokiej gęstości oraz polipropylenu.
Do zapalenia się tworzywa plandeki potrzebna jest wysoka temperatura i obecność płomienia.
Aby zmniejszyć palność plandek do tworzywa z którego wykonywana jest tkanina domieszkuje się odpowiednie dodatki chemiczne. Tak przygotowane tworzywo jest bardziej odporne na zapłon, wolniej się spala , a w niektórych przypadkach nawet powoduje zgaśnięcie płomienia jeśli nie występują inne czynniki zewnętrzne podtrzymujące ogień.

Tak więc nie ma plandek niepalnych, są tylko plandeki z dodatkiem substancji opóźniających zapłon i spalanie.
Ochrona poprzez wprowadzenie trudnopalności polega na tym, że wolniej spalające się tworzywo daje dodatkowy czas na ewakuację ludzi z miejsca powstania pożaru.

Najtańsze plandeki są pozbawione wszelkich dodatków, przeważnie wytwarzane z surowego tworzywa a jedyny dodatkowy element to pigment dający barwę.

Dobre plandeki okryciowe mają w sobie dodatki zwiększające odporność na zapłon ale niestety także i cenę.


Klasyczne dodatki do tworzywa zapewniające trudnopalność mają wpływ na czas używania plandeki i na jej wygląd. Obniżają one mechaniczną trwałość plandeki polietylenowej w porównaniu z plandekami bez dodatków. Klasyczny dodatek jest oparty o sole bromu i jako taki nie jest obojętny dla środowiska naturalnego. Zmienia także kolor plandek, powodując biało - mleczne , nieprzezroczyste zabarwienie.

Oprócz klasycznego dodatku obniżającego trwałość plandek występuje także dodatek przyjazny środowisku, nie powodujący mętnienia materiału oraz jednocześnie podnoszący odporność mechaniczną i odporność na promieniowanie ultrafioletowe do około  100-200KLY zależnie od grubości tkaniny plandekowej.  Formuła tego dodatku jest tajemnicą wytwórcy i nie jest powszechnie dostępna.

Takie plandeki trudnopalne przyjazne dla środowiska mamy w ofercie.

 

 Z czego produkowana jest plandeka?

https://www.plandeki24.pl/informacje/24